P-Art

Urineren tegen bomen : wildplassende heren zijn er tuk op . Dames met wilde plasplannen zullen, omwille van hun verschillende fysiologie, niet tégen maar rond een boom zitten urineren. 

De rol van dit design-damesurinior symboliseert een lege toiletrol en is geïnspireerd op de volle toiletrol aan het Design Museum in Gent. De lege wc-rol verwijst naar het feit dat de dames op festivals en evenementen vaak in de kou staan als het aankomt op sanitaire voorzieningen. Knap vervelend, een lege rol in een Wc-hokje, niet? Zo ongemakkelijk voelen dames zich vandaag vaak . 

De openheid van deze design-toiletruimte stelt de geslotenheid van de huidige publieke toiletten voor dames in vraag. Vaak moeten de dames in de steden op zoek gaan naar een toilet, omdat ze niet voldoende zichtbaar zijn. 

Ontwerp: V. De Vis

Franse semi-gesloten toiletten 

De semi-gesloten toiletten zijn geïnspireerd op de huidige herenurinoirs in Gent en bevatten elementen van de Franse toiletten. 

De twee kleine cirkels aan de weerszijden van de Franse WC-pot zijn bedoeld om zich recht te trekken. 

De buitenkant van de toiletten kunnen als reclamepanelen dienen. De inkomsten per geëxposeerde reclame kan gebruikt worden voor het onderhoud van de urinoirs die dan uitsluitend door de dames zouden moeten gebruikt worden.

Boven: Klassiek duo-model (bovenaanzicht) 

Beneden : doorsnede Klassiek duo-model

Buste modellen van Franse semi-gestolen damesurinoirs met hun sensuele en afgeronde vorm. 

1: Buste model 1, met tussenschot en aparte ingangen 

2: Buste model 2, zonder tussenschotten 

3: Dubbele spiraal 

4: Fiets 

Ontwerp: R. Rezaie

MEN ONLY 
Commentaar van de tekenaar A. De Prez: 


Waar is Baharak? Zoekend, naar een oplossing door een labyrint van mannentoiletten, met het hoofd gebogen. Hiermee wil ik de immense uitgestrektheid van de totale oppervlakte van openbare plashokjes voor mannen eens vergelijken met die voor vrouwen (die nergens te vinden zijn). Het is ook een soort aanklampend zoekwerk die de vrouw moet verrichten als ze zoekt naar een openbaar urinoir.”

EN WAT WILT GIJ? 
Commentaar van de tekenaar A. De Prez: 


Hier wil ik de nietige positie van de gewone burgervrouw zetten tegenover de god-almachtige aristocratie dat zo rijk en eigenwijs is dat ze de mensen niet meer zien staan.”

Evolutie & primaire behoefte Tekenaar: A. De Prez 

“ Ontlasten moeten we allen, hoe “beschaafd” we ook mogen zijn.”  

Leg mijn blaas het zwijgen niet op 

leg mijn blaas het zwijgen niet op anders word ik pisnijdig 
leg mijn blaas het zwijgen niet op laat haar liever spreken ende schalmeien 
haar straal is haar taal: 
een pasje hier 
een plasje daar 
en boomdans klaar 
leg ons het zwijgen niet op anders pissen wij venijnig 
mijn blaas is vol en ...'t vertelselken 
plast-uit 

nicole ledegen 

Left: Sorry We're closed 
Right: Open For Business

Brussel, stad van de Mannekes en Jeannekes Pis...

Daar begint het toch op te lijken. Geen straathoek of portaal is veilig voor de volle blaas van enkelingen. Brussel heeft slechts een paar openbare toiletten.

Tijd om daar verandering in te brengen! Ik pleit voor een properder Brussel met meer openbare toiletten.
  
Joeri Hamvas
sp.a - spirit - groen
www.joerihamvas.be 
Gemeenteraadsverkiezingen september 2006

Fototentoonstelling 2006: Volkshygiëne

Voetenshow van plassende vrouwen tijdens de Gentse Feesten 2006

Gentse feesten: sfeerfoto's + commentaren.

Diavoorstelling: speciale toiletten & urinoirs

Hoe zit het met de Nederlandse plasplek? (15-12-2007)

In dit dorp gaat men ervan uit dat je altijd 
kunt plassen - wildplassen is natuurlijk 
mogelijk - zo zijn er wel wat plekjes 
Maar dat is dan wel buiten de kern 
En dan ben je even onderweg. 

Zo is dus het idee dat elke burger mobiel is - immobiliteit is een vorm van beperking - daarnaast de schroom om bij een vreemde aan te bellen voor een plasactie.

In Steden is het nog moeilijker
zeker als je geen fiets hebt 
om de plasdruk te dempen 
en de afstanden snel te beslechten. 

Buiten de stad zijn er gebieden waar men 
redelijk ongestoord even de behoefte kan 
doen. 

Maar het wordt steeds erger - struiken 
moeten wijken, velden worden open 
en bieden geen bescherming. 

Waarom zijn er geen plas-struiken 
die elke ochtend even een stoomstoot 
krijgen met een middeltje tegen de geur 

Volgens mij best goeder dan een w.c. 
Een omkaderd struk struik, liefst netelvrij 
met een plaswandje of zo.. 
En dan een stoom dienst die met goed 
heet water de zaak afstoomt 

Ach,ik bedenk maar wat. 

Haj peters

Geen gezeik : dames verzamel en krijg gelijk 
Dames verzamel en schaam u niet 
Eis sanitair, paritair zoals de heren 
Meiden ‘t is tijd dat er recht nu geschiedt Meid blijf niet lijdzaam maar vecht en ga protesteren ! 
Heren kunnen overal staan 
Maar waar moet een vrouw zich zetten ? 
Zie die lange rijen aan 
voor damestoiletten 

Geen gezeik : al gelijk 
Of het nu Ann of Janneke is 
Naar ons gevoel mag Mieke Stroel 
Evenveel spoelen als Manneken Pis 

Vrouw aanschouw het stuikgewas 
Zou je ‘t berouwen of schend je zo de goede zeden ? 
Nijpen en dauwen, ophou-en die plas 
Zelfs met fatsoen niet te doen : verwijs dat naar ‘t verleden 
Mannen gaan bij bomen staan 
Wie zal het hen beletten 
Vrouwen stromen af-en-aan 
in de rij voor de toiletten Geen gezeik : 

waar j’ ook kijkt 
(staat) Zijn pissijn binnen handbereik 
Heren bouw nu dus gauw 
Massa’s plashokkjes voor de vrouw ! 

JRAN 23 oktober 2006 

P’ssen in’t p’ssijn 
Te Brussel is’t mode, te p-ssen in ’t p-sijn 
Omdat de stad ghiel propere zoe zijn 
Den iene p-st langs hier! 
Den andere p-st langs doar. 
M’n broek is no ni ope de gadrevil is doe! 
En op de gruuteme’t doestoat ’n koeefie huis. 
De Kaffee is zuu sterk, genderme riën op te pieèd. 
Ghiel de politie is gien ordje weerd. 

Bron: Laura Hiel, onuitgegeven Brusselse straatliedjes, AMVB