Petitie Horeca

(November 2008)

Teken de petitie NU

 

"Leg mijn blaas het zwijgen niet op", al jaren bekend als "Plasactie" eist dat Fedis en Fed. Ho.Re.Ca hun verantwoordelijkheid nemen en de wantoestanden in sommige zaken op het sanitair vlak ernstig aanpakken. Een nieuwe trend kwelt vele landgenoten, namelijk wanneer ze in een winkel, supermarkt, discotheek en zelfs in een restaurant consumeren, ze nog eens apart voor het gebruik van de Wc moeten betalen. Veel mensen vinden dat ze als klant recht hebben op GRATIS sanitaire dienstverlening.

De wet verplicht nochtans elke horecazaak (al is het niet duidelijk voor winkels, discotheken, snackbars, etc) om toiletten te voorzien. Maar nergens staat er gespecificeerd hoeveel ze er moeten voorzien en op welke manier ze het moeten aanbieden aan klanten en niet-klanten. Nu is er een wildgroei aan de zaken die zelfs tot 50 eurocent de persoon per toiletbeurt aanrekenen, ongeacht of ze al dan niet hun klanten zijn. De grote zondaars hierbij zijn De Lijn (die zelfs geen sanitair biedt voor zijn klanten), de NMBS, Kinepolis, Makro, Lunch Garden, C&A, Inno, Mc Donald's, Quick, Caretsel en een aantal kleine zelfstandigen, zoals de Charlatan (Gent), The Bistro en Café Horta (Antwerpen), Chicken Hector en Drug Opera (Brussel).

Gaat u niet akkoord met deze manier van afzetterij, steun dan deze petitie met uw handtekening en verspreidt de petitie onder uw vrienden en kennissen. De stickers van deze petitieactie zijn te verkrijgen bij de actiegroep via info@plasactie.be .

"Leg mijn blaas het zwijgen niet op" eist al enkele jaren GELIJKE plasrechten voor mannen en vrouwen in de openbare ruimten, in de brede betekenis van het woord. Na de mobilisatie van het standbestuur van Gent voor meer aandacht voor de plasrechten van vrouwen, zeker tijdens de Gentse feesten en andere stadevenementen, richt de actiegroep haar pijlen nu op de ondernemers die hun klanten gratis sanitair weigeren aan te bieden. 

Teken de petitie NU